Tag Archives: เนสท์เล่ ประเทศไทย

เปิดตัวโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี” ผนึกกำลังพ่อแม่ขับเคลื่อนสุขภาพอนาคตของชาติ

บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย ผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา Continue reading เปิดตัวโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี” ผนึกกำลังพ่อแม่ขับเคลื่อนสุขภาพอนาคตของชาติ